Aan de bewoners van Waterland,

Waarom deze brief?

Het asfalt van De Schouw is aan vervanging toe. Daarom voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder in opdracht van de Gemeente Nissewaard groot onderhoud uit vanaf begin augustus 2020. Tijdens deze werkzaamheden wordt onder andere het asfalt vervangen, worden inritten gemaakt en parkeervakken opnieuw bestraat. Aan de inrichting van de weg veranderd nagenoeg niets.

Wat betekent dit voor U?

De werkzaamheden hebben onder andere gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk en voorzieningen (winkels, scholen, enz.), parkeren, reistijden en buslijn 87. Het werk wordt uitgevoerd in meerdere fasen, om de overlast te beperken. Wij informeren u hierbij over onze werkzaamheden, afsluitingen, omleidingen en te verwachten hinder. Tijdens de werkzaamheden wordt u door middel van borden, lichtkarren en door verkeersregelaars geïnformeerd en omgeleid.

De Schouw

De werkzaamheden starten op De Schouw ter hoogte van de kruising met de Ganzenjager. De voorbereiding voor het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag starten op 10 augustus. In de voorbereidingsperiode worden putkoppen opgehaald, worden de inrit bij het winkelcentrum en de parkeervakken opnieuw bestraat en wordt de toplaag van de huidige asfaltverharding verwijderd. Gedurende deze werkzaamheden zijn uw woning en de voorzieningen in de buurt via De Schouw voor u bereikbaar. Wel zal sprake zijn van verkeershinder door gedeeltelijke afzettingen en omleidingen. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zijn de werkvakken zo ingedeeld dat u altijd de wijk in en uit kan.

Wij informeren u hierover met borden en verkeersregelaars. De fasering van de uit te voeren werkzaamheden, met gedetailleerde informatie over werkdagen, tijden en afsluitingen, zijn aan deze brief toegevoegd.

Om voldoende ruimte te creëren wordt buslijn 87 van 31 augustus tot en met 2 oktober omgeleid via De Landmeter. Aan het begin van De Landmeter wordt een tijdelijke halte geplaatst, zoals op tekening aangegeven. De werkzaamheden hebben geen invloed op de dienstregeling, voor de actuele dienstregeling verwijzen wij u naar de website van EBS (www.ebs-ov.nl)

Op werkdagen wordt in de periode van 9 tot en met 21 september en in de nacht van 22 op 23 september de rijbaan per werkvak geheel afgesloten. Hierdoor is doorgaand verkeer over De Schouw in deze periodes niet mogelijk (behoudens het weekend). Uw woning / pand is tijdens deze periode wel toegankelijk. Hiervoor moet u mogelijk wel omrijden. De omleiding wordt met borden aangegeven. De werkvakken met data van de afsluiting, kunt u terugvinden op de laatste pagina van deze brief.

Tegen het einde van het project wordt de nieuwe asfaltverharding over het gehele traject in één nacht aangebracht. Hierbij wordt De Schouw, zoals in figuur 1 blauw aangegeven, volledig afgesloten! Wanneer De Schouw een ontsluitingsweg is naar uw woning dient u er rekening mee te houden dat uw woning met de auto 23 op 24 september tussen 21:00 en 6:00 uur niet bereikbaar is. Wanneer u deze avond/ nacht de wijk in of uit wilt moet u uw auto buiten de afzetting parkeren. Voor nood- en hulpdiensten blijft de wijk (en uw woning) altijd bereikbaar.

Na het aanbrengen van de nieuwe asfalt toplaag vinden gedurende één week afrondende werkzaamheden plaats op De Schouw waarbij verkeershinder te verwachten is. Naar verwachting worden de uit te voeren werkzaamheden op De Schouw 2 oktober 2020 afgerond. Ter plaatse van De Ganzenjager worden vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd. De omwonenden worden over deze werkzaamheden binnenkort apart geïnformeerd.

Om te onthouden!

In het kort zijn de volgende punten belangrijk om in uw agenda te noteren:

  • De werkzaamheden ter plaatse van De Schouw starten op 10 augustus en worden naar verwachting 2 oktober 2020 afgerond.
  • Van 9 tot en met 21 september is doorgaand verkeer over De Schouw niet mogelijk. U wordt met borden omgeleid (beide weekenden wel open).
  • In de nacht van 22 op 23 september is doorgaand verkeer over De Schouw niet mogelijk. U wordt met borden omgeleid.
  • In de avond/ nacht van 23 op 24 september, tussen 21:00 en 06:00 uur, wordt De Schouw volledig afgesloten! Wanneer u deze nacht de wijk in of uit wilt dient u voorafgaand aan de afsluiting uw auto buiten het projectgebied te parkeren.
  • Buslijn 87 wordt van 31 augustus tot en met 2 oktober omgeleid via De Landmeter. Hier wordt een tijdelijke halte ingericht, voor de dienstregeling zie www.ebs-ov.nl.

Planning onder voorbehoud

Het aanbrengen van de asfaltlaag kan pas worden uitgevoerd wanneer de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Wanneer door omstandigheden de planning uitloopt wordt het nachtwerk uitgesteld. Daarnaast is de mogelijkheid tot het uitvoeren van asfalteerwerkzaamheden sterk afhankelijk van het weer. Regen, kou of hitte kunnen een oorzaak zijn voor het uitstellen van de werkzaamheden. Wanneer de werkzaamheden op het laatste moment worden uitgesteld informeren wij u hierover via de site van de Gemeente Nissewaard en de facebook pagina van de Gemeente.

Houdt deze kanalen in de gaten voor het laatste nieuws. Daarnaast informeren wij u in het werk middels borden.

Veiligheid en doorstroming van het verkeer

De beschreven werkzaamheden leiden voor u tot (verkeers-)hinder. Voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer vragen wij u de aanwijzingen op borden en van verkeersregelaars/ personeel op te volgen. Daarnaast vragen wij u zich te houden aan de snelheidsbeperking gedurende werkzaamheden zodat onze medewerkers het werk veilig kunnen uitvoeren.

Hoe kunt u ons bereiken?

Bij vragen of opmerkingen kunt u de omgevingsmanager van Aannemingsmaatschappij Van Gelder benaderen, Erik van Herk tel: 06 46 09 58 17 (bereikbaar op werkdagen van 7:30-17:30 uur) of per mail op nissewaard@vangelder.com.

Voor vragen gedurende uit te voeren nachtwerk kunt u contact opnemen met de projectbegeleider van de Gemeente Nissewaard, de heer Wil Hörnemann, tel: 06 13 67 03 24.

Namens het projectteam; Bedankt voor uw medewerking en begrip!

Met vriendelijke groet,

E. (Erik) van Herk

Omgevingsmanager

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

LET OP!

De tijdelijke halte komt aan de Dijkgraaf nabij de Wezelveen. De locatie van de ‘tijdelijke halte’ aan De Landmeter aangegeven in de bewonersbrief van 15-07-2020 is niet mogelijk i.v.m. ruimtegebrek.

@waterlandspijkenisse