Daar het leefbaar houden van een wijk continue inspanning vereist hebben wij, Clarence, Ylonka en Sylvia, op 20 juni 2017 gezamenlijk Stichting WaterlandSpijkenisse in het leven geroepen. Succes kan alleen ontstaan als er gezamenlijk aan deze leefbaarheid wordt gewerkt. Wij zoeken daarom deze samenwerking op door de wijk in te gaan en te luisteren naar wat er speelt. Hiermee hopen wij een netwerk te creëren en bewoners eigen verantwoordelijkheden te geven om, eventueel met onze steun, initiatieven op te pakken. Het netwerk kan nieuwe ideeën ondersteunen en/of uitwerken. Onze motivatie is om samen met enthousiaste bewoners de wijk leuker, veiliger en sterker te maken, daarbij is iedere betrokken wijkbewoner welkom.

Betrokkenheid

Sociale betrokkenheid is een zeer belangrijk onderwerp voor de leefbaarheid in de wijk. Deelname van actieve bewoners is onmisbaar om tot resultaat te komen. De kracht van sociale verbondenheid zit in het vergroten van het solidariteitsgevoel tussen wijkbewoners. Met elkaar, voor elkaar zorgt ervoor dat bewoners meer van elkaar kunnen hebben en zich daardoor meer betrokken voelen bij elkaar en de omgeving. Heb je een idee hoe de wijk beter kan en ben je bereid daar wat tijd in te steken? Laat het ons weten, dan gaan we samen aan de slag.

Vrijwilliger

Ons team wordt vrijwillig ondersteund door Jan Hulsker. Jan gaat vrijwel alle activiteiten en evenementen op beeld vastleggen. Hij neemt daarbij camera, regie en montage voor zijn rekening. Wilt u liever niet dat u en/of uw kind(eren) op beeld worden vastgelegd, geef dit dan alstublieft van te voren aan bij de organisatie voor de aanvang van activiteit of evenement.

Dorp

Wijkbewoners van Waterland blijken honkvast waardoor velen elkaar van kleins af aan kennen. Dat schept een band waardoor het dorpsgevoel binnen de wijk versterkt wordt. Wij spelen graag in op dat dorpsgevoel om jong en oud te verbinden en zodoende een wijk te houden/ krijgen waar men nog om elkaar geeft. Dat daar ook behoefte aan is blijkt op onze facebookgroep WaterlandSpijkenisse, die gestart is in oktober 2016 en waar o.a. jonge mensen opstaan om de oudere medemens te helpen waar nodig.

Mooie voorbeelden daarvan zijn de hulp van een paar jongedames uit de wijk die een tuin van een oudere wijkbewoonster geheel belangeloos onkruidvrij hebben gemaakt en het aanbod van een jonge wijkbewoonster, die in Waterland is opgegroeid, oudere wijkbewoners mee te nemen om boodschappen te halen nu het winkelaanbod op ons plein even wat minder is. Zulke wijkbewoners koesteren we en houden we graag in ere. Daar zijn wij TROTS op!

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR!

Zelf zijn we opgegroeid in de “touwtje uit de brievenbus”-tijd en was er altijd een buurvrouw, die we steevast tante noemden, in de buurt waar je terecht kon als je moeder onverhoopt een keer niet thuis was. Dit gaf een groot veiligheidsgevoel en zorgde voor een onbezorgde jeugd. Helaas is die tijd voorgoed voorbij, maar een beetje op elkaar passen in plaats van op elkaar letten zou haalbaar moeten zijn.

Natuurlijk komt er ook in Waterland criminaliteit voor, maar onze enthousiaste wijkagent Patrick de Raad doet samen met zijn collega’s zijn best om direct in te grijpen waar nodig. “Gelukkig” hebben we in het verleden al meerdere keren meegemaakt dat de politie reeds binnen een paar minuten aanwezig was na een 112 melding, waarvoor onze hartelijke dank.

In de wijkpreventie app zijn inmiddels deelnemers uit alle Venen, zodat in verdachte- en/ of noodsituaties met één bericht de hele wijk gealarmeerd wordt. Als aanvulling op deze Whatsapp groep hebben we de Facebook groep WaterlandSpijkenisse Wijkpreventie gestart. Hier kunnen eventuele reacties na een melding op de Whatsapp groep worden gegeven, dit om vervuiling in de wijkpreventie app te voorkomen. Op die manier hopen wij de veiligheid in en rond de wijk te vergroten.

Toekomstverwachtingen

We hebben in korte tijd al leuke dingen bereikt en waardevolle contacten gelegd. We hopen dat we alle wijkbewoners enthousiast kunnen krijgen om in de toekomst met ons te gaan samenwerken. Uiteraard blijven wij onszelf ook voor de wijk inzetten en willen wij op geregelde basis buurtevenementen organiseren. Dit om het “wij gevoel”, verbondenheid en saamhorigheid voor alle leeftijden te ontwikkelen, te versterken en te behouden.

Dankwoord

Onze dank gaat uit naar Brenda de Graaf van Hoera een Huisstijl. Zij heeft voor ons het logo ontworpen en we bedanken SitiWeb, Hosting en Websites voor het beschikbaar stellen van deze ruimte op het internet.