Het asfalt van De Ganzenjager is aan vervanging toe. Daarom voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder in opdracht van de Gemeente Nissewaard groot onderhoud uit vanaf eind augustus 2020. Tijdens deze werkzaamheden wordt onder andere het asfalt vervangen, worden inritten en parkeervakken opnieuw bestraat. Aan de inrichting van de weg veranderd nagenoeg niets.

Wat betekent dit voor U?

De werkzaamheden hebben onder andere gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk, parkeren en reistijden. Het werk wordt, om de overlast te beperken, uitgevoerd in meerdere fasen. Wij informeren u hierbij over onze werkzaamheden, afsluitingen, omleidingen en te verwachten hinder. In het werk wordt u door middel van borden geïnformeerd.

De Ganzenjager

De werkzaamheden starten op De Ganzenjager aan de zijde van de sportschool M.point (blauwe pijl). De voorbereiding voor het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag starten op 24 augustus. In de voorbereidingsperiode worden putkoppen opgehaald, worden inritten en drempels opnieuw bestraat. Gedurende deze werkzaamheden zijn De Ganzenjager en aanliggende straten voor u bereikbaar. Wel zal sprake zijn van verkeershinder door gedeeltelijke afzettingen.

Tegen het einde van het project wordt in twee nachten de deklaag van de huidige asfaltverharding verwijderd en opnieuw aangebracht. Hierbij wordt De Ganzenjager, zoals figuur 1 blauw aangegeven, volledig afgesloten. Wanneer de Ganzenjager de ontsluitingsweg is naar uw woning dient u er rekening mee te houden dat uw woning met de auto in de nachten van 21 op 22 september en van 22 op 23 september tussen 21:00 tot 06:00 uur niet bereikbaar is. Wanneer u gedurende de werkzaamheden de straat uit wilt met de auto raden wij u aan de auto tijdig buiten het afgezette gebied te parkeren. Voor nood- en hulpdiensten blijft de wijk (en uw woning) altijd bereikbaar.

Om te onthouden!

In het kort zijn de volgende punten belangrijk om in uw agenda te noteren:

  • De werkzaamheden ter plaatse van De Ganzenjager starten op 24 augustus en worden naar verwachting 23 september 2020 afgerond.
  • In de avond en nacht van 21 op 22 en 22 op 23 september, tussen 21:00 en 06:00 uur, wordt De Ganzenjager volledig afgesloten! voor al het verkeer.

Planning onder voorbehoud

Het aanbrengen van de asfaltdeklaag kan pas worden uitgevoerd wanneer de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Wanneer door omstandigheden de planning uitloopt wordt het nachtwerk uitgesteld. Daarnaast is de mogelijkheid tot het uitvoeren van asfalteerwerkzaamheden sterk afhankelijk van het weer. Regen, kou of hitte kunnen een oorzaak zijn voor het uitstellen van de werkzaamheden. Wanneer de werkzaamheden op het laatste moment worden uitgesteld informeren wij u hierover via de site van de Gemeente Nissewaard en middels borden op de weg.

Houdt de site en borden in de gaten voor het laatste nieuws.

Veiligheid en doorstroming van het verkeer

De beschreven werkzaamheden leiden voor u tot (verkeers-)hinder. Voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer vragen wij u de aanwijzingen op borden en van verkeersregelaars/ personeel op te volgen. Daarnaast vragen wij u zich te houden aan de snelheidsbeperking gedurende werkzaamheden zodat onze medewerkers het werk veilig kunnen uitvoeren.

Hoe kunt u ons bereiken?

Bij vragen of opmerkingen kunt u de omgevingsmanager van Aannemingsmaatschappij Van Gelder benaderen, Erik van Herk tel: 06 46 09 58 17 (bereikbaar op werkdagen van 7:30-17:30 uur) of per mail op nissewaard@vangelder.com.

Voor vragen gedurende uit te voeren nachtwerk kunt u contact opnemen met de projectbegeleider van de Gemeente Nissewaard, de heer Wil Hörnemann, tel: 06 13 67 03 24.

Namens het projectteam; Bedankt voor uw medewerking en begrip!