Bericht van Stichting JOZ-Nissewaard:

‘Een vervelend agressie-incident tussen jongeren speelt zich af in Nissewaard. Het incident wordt gefilmd door aanwezige jongeren en massaal gedeeld op het internet met regionale en nationale media-aandacht als gevolg.’

De jongerenwerkers in Nissewaard hebben de afgelopen periode, in samenwerking met netwerkpartners, intensief inzet gepleegd op bovengenoemd incident. Naast de focus op het slachtoffer en de daders heeft JOZ zich ook gericht tot de ‘onzichtbare’ doelgroep in dit verhaal: de aanwezige jongeren die het incident besloten te filmen én delen (en nee, NIET als bewijslast) in plaats van de daders een halt toe te roepen. In het kader van preventie om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen is JOZ online, onder aanvoering van jongerenwerker Runell Martes, een preventieve campagne gestart met de boodschap #VerstopJeTelEnStopGeweld. De boodschap is online veelvuldig gedeeld door jongeren, ouders en verscheidene netwerkpartners. Door alle positieve reacties is het idee ontstaan om, in samenwerking met jongeren uit Nissewaard, een filmpje op te nemen waarin we een positieve boodschap willen uitdragen door middel van een gesproken tekst.

JOZ staat achter de boodschap #VerstopJeTelEnStopGeweld. JIJ OOK?

Deel dan dit bericht en onderstaand filmpje zodat nog meer mensen het zien en vertel iedereen erover! Onze dank is bij voorbaat groot.

Onze speciale dank gaat uit naar de jongeren in Nissewaard die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het filmpje.

https://www.facebook.com/JOZNissewaard/videos/308792576447173/

Stichting-JOZ