Het gaat niet goed met de bijen/insecten zoals u waarschijnlijk al weet. Om de bijen en andere “bestuivers” een beetje te helpen, heeft Stadsbeheer het volgende stukje geschreven en actie ondernomen.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

” We hebben in Park Zuidrand bij de Meeldijk een strook gebroken puin aangebracht.

We hebben hierop allerlei zeldzame planten gezaaid die goed groeien op schrale kalkrijke bodems. Als de bezoekers van het park de honden er een beetje uit willen houden wordt het een prachtig bloementapijt. Dit alles om de biodiversiteit in onze gemeente te vergroten.┬áHiermee kunnen we alle bestuivers misschien een beetje helpen.” Alvast bedankt voor uw medewerking.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Ziet u een bij die op sterven na dood lijkt te zijn? Geef dan een klein beetje suikerwater, zodra de bij heeft “bijgetankt” kan deze weer verder vliegen.