Heeft u ze ook gezien?

Vrijwilligers en leden van verschillende politieke partijen hebben deel genomen aan de schoonmaakactie van de bewonersgroep, om de parken in Waterland weer vrij van zwerfafval te krijgen.

De parken liggen er weer mooi bij en we hopen dan ook dat iedereen voortaan afval in de daarvoor bestemde afvalbakken zal deponeren. Een beter milieu begint immers bij ons zelf. Bij deze meteen het verzoek om speelvelden voor kinderen, hondenpoepvrij te houden.

Wij danken iedereen die aan deze schoonmaakactie heeft deelgenomen, mag Waterland volgend jaar weer op jullie rekenen?