Mededeling gemeente :
Hierbij wil ik u informeren dat de rode coating op de fietssuggestiestroken over het gehele stuk nieuw asfalt aan de Schouw op 5 en 6 mei wordt aangebracht. Het moet uiteraard wel goed weer om zijn de coating aan te brengen. Bij regen wordt het uitgesteld.
Er zal nog een tekstbord als voorwaarschuwing worden geplaatst en er wordt voor de langsparkeervakken ten tijde van de werkzaamheden een tijdelijk parkeerverbod ingesteld.
Ten tijde van de werkzaamheden zal er geen omleiding worden ingesteld. Wel worden er meerdere verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. De werkzaamheden zullen dus ook wat hinder met zich meebrengen.