Naar aanleiding van onze mail aan wethouder Bal m.b.t. de door ons gestarte petitie, hebben wij inmiddels een reactie ontvangen.
In het kort benadrukt hij hierin dat er absoluut nog geen sprake is van een concreet plan voor de betreffende locatie en de impressie van Realconomy zou slechts een studie zijn. Aangezien de ambtelijke capaciteit hiervoor op dit moment niet beschikbaar is vanwege de druk op de landelijke woningmarkt, is een externe projectleider ingehuurd om te onderzoeken of een ontwikkeling op deze locatie kan zorgen voor een verbetering in de wijk en het winkelcentrum en wat daarvan de financiële consequenties zijn.

Voor dit doel is € 50.000 aan voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld door de gemeente. Er wordt gezegd dat de meerwaarde voor Waterland een voorwaarde is in het onderzoek en men hier niet lichtzinnig mee omgaat.

Pas op het moment dat duidelijk is dat er een haalbare en wenselijke visie is, worden bewoners en belanghebbenden erbij betrokken en kunnen zij meedenken en aangeven wat zij belangrijk vinden in de voorgenomen ontwikkeling. Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een ontwikkeling op dit moment niet haalbaar is, of dat het niet gaat zorgen voor een kwaliteitsverbetering in de wijk zal deze niet worden opgestart.

Uiteraard hebben wij nog wel enige vragen gesteld waar we binnenkort antwoord op hopen te krijgen, waaronder o.a. het verzoek om een digitaal gesprek met de heer Bal voor geïnteresseerden, zijn visie op de kwaliteitsimpuls en het lot van de ondernemers. Ondertussen staat op het moment van schrijven de teller van onze petitie op 539, blijf deze a.u.b. vooral ondertekenen (mocht u dat nog niet gedaan hebben) en delen op: https://inspraakoverwaterland.petities.nl
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

©️ Stichting WaterlandSpijkenisse
Foto: Realconomy