Bericht van Aannemingsmaatschappij Van Gelder;

“Het asfalt van De Schouw en Ganzenjager is aan vervanging toe. Daarom voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder in opdracht van de Gemeente Nissewaard groot onderhoud uit vanaf begin augustus 2020. Tijdens deze werkzaamheden wordt onder andere het asfalt vervangen, inritten gemaakt en parkeervakken opnieuw bestraat. Aan de inrichting van de weg veranderd nagenoeg niets. Aan de Ganzenjager wordt de kruising met het fietspad verhoogd aangelegd.

De werkzaamheden hebben onder andere gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk en voorzieningen (winkels, scholen, enz.), parkeren, reistijden en buslijn 87. Het werk wordt, om de overlast te beperken, uitgevoerd in meerdere fasen en deels gebeurt dit in de nacht. In het werk worden de weggebruikers middels borden, lichtkarren en door verkeersregelaars geïnformeerd en omgeleid.

Zodra de planning definitief is en de dagen en tijden vaststaan, zal ik u hier verder over informeren. Tevens gaat er dan ook een brief uit naar meer dan 2300 adressen. Dit is niet gebruikelijk dat dit per brief gebeurt, maar gezien de impact van de werkzaamheden, vinden wij het noodzakelijk om iedereen goed te informeren (niet iedereen volgt facebook of leest de berichtgeving via de website etc). Ik wil u vragen of u tegen die tijd ook uw leden wilt informeren. Zodat de werkzaamheden en planning goed onder de aandacht van ieder komt.”