Met grote regelmaat worden de verkeersregels (met als allergrootste ergernis en gevaar de snelheid) op het woonerf overtreden. Nu de werkzaamheden voor glasvezel aan de gang zijn blijkt maar weer eens dat niet iedereen weet wat de maximaal toegestane snelheid op een woonerf is als zelfs door de werklui een bord wordt geplaatst met daarop aangegeven dat er opgepast moet worden i.v.m. de werkzaamheden en men de snelheid moet ‘aanpassen’ naar 30 km per uur … serieus??  Wat dachten jullie dan eigenlijk, dat er eerst 50 km gereden mocht worden? Voor de goede orde, op een woonerf MAG je GEEN 30 km per uur, maar MAXIMAAL 15 km! Gelukkig was er nog een containersticker over van VVN. (Overigens toont dit waarschijnlijk wel aan dat diezelfde werklui merkten dat er vaak harder dan 30 km gereden wordt)