Er was eens …
Wie van u herinnert zich dit nog? Woningbouw langs de Vlinderveen, juli 1978

Foto: Streekarchief Voorne-Putten