Bericht van JOZ:

JOZ heeft vanavond, in samenwerking met handhaving, een gesprek gevoerd met jongeren uit de wijk Waterland betreffende een locatie voor een JOP (Jongeren Ontmoetingsplek) en hoe de JOP er eventueel uit moet gaan zien. Daarnaast zijn er ook een aantal duidelijke afspraken gemaakt met de jongeren met betrekking tot de JOP.