Geen asbest in mini- of ondergrondse containers!

De medewerkers van de afvalophaaldienst van Reinis krijgen regelmatig te maken met gevaarlijke afvalstoffen die niet in mini- of ondergrondse containers mogen worden gegooid. Meestal gaat het hier dan om vermoedelijk asbesthoudend afval, zoals gebroken stukken golfdakplaat. De medewerkers op de wagens van Reinis constateren dat pas, als zij de minicontainer in de laadruimte van de wagen legen. In zo’n geval worden onmiddellijk alle werkzaamheden gestaakt en de asbestprocedure gestart.

Laatst zat er ongeveer twee m2 gebroken golfdakplaat in een minicontainer. De eigenaar was ervan overtuigd dat dit geen asbest bevatte. Na laboratoriumonderzoek bleek er echter wel asbesthoudend materiaal in te zitten.

Voer bij twijfel dergelijk materiaal nooit op deze wijze af, ook als u denkt dat er geen asbest inzit.

De boetes voor deze overtreding zijn zeer hoog, de boetebedragen zijn vastgesteld en beginnen bij

€ 1.500. Dit zijn onkosten die u echter makkelijk kunt voorkomen.

Als u twijfelt of u met asbest te maken heeft, neemt u dan contact op met Reinis. U krijgt aan de hand van de hoeveelheid materiaal gratis geschikt verpakkingsmateriaal van Reinis. U kunt het verpakte materiaal daarna gratis bij de nieuwe Stadswerf aanbieden.

Medisch afval hoort niet bij PMD!

Steeds vaker treffen sorteerbedrijven medisch afval aan in het door gemeenten aangeleverde PMD. Het gaat dan bijvoorbeeld om infuuszakken, medicijnen of injectienaalden. Dit levert gevaarlijke situaties op voor medewerkers aan sorteerbanden. Het heeft al meerdere malen tot prikincidenten geleid. Verontreiniging van PMD heeft ook een negatieve invloed op de recycling van het materiaal en de kwaliteit van het recyclaat.

Route medisch afval

Medisch afval, ook als het gaat om kunststoffen verpakkingen, hoort niet bij het PMD. Naalden, injectiespuiten en medicijnen kunt u inleveren bij uw apotheek. Als dat niet mogelijk is, hoort dit afval bij het klein chemisch afval (KCA). Dat kunt u gratis bij de Stadswerf inleveren. Medisch afval dat geen naalden, injectiespuiten of medicijnen bevat, hoort bij het restafval. Dan gaat het bijvoorbeeld om infuuszakken.

TIP: Wist u overigens dat, wanneer u een volle naaldencontainer inlevert aan de Stadswerf, u weer een lege naaldencontainer mee terug kunt krijgen? Op deze manier bespaart u weer op uw ziektekosten!

Met dank aan Reinis.