Zoals u wellicht al weet heeft Realconomy, de eigenaar van poolcentrum Keus, een ontwikkelvisie opgesteld voor verandering aan (een deel van) winkelcentrum Waterland en de scholen ‘De Veenvlinder’ en ‘De Wegwijzer’.

In de presentatie hiervan aan de wethouder(s) is een verzoek ingediend tot het beschikbaar stellen van € 50.000,- voor een haalbaarheidsonderzoek (o.a. voor het inhuren van een externe projectleider). Tijdens de vergadering Commissie Leefomgeving van 17 maart jl. is dit verzoek besproken en vervolgens in de Raadsvergadering van 31 maart jl. goedgekeurd door de leden. Mocht na onderzoek blijken dat het project haalbaar is, zouden daarna de bewoners erbij betrokken worden en zouden er eventueel nog aanpassingen kunnen worden gedaan.

Aangezien dit een behoorlijke verandering in ONZE wijk betreft, zijn wij van Stichting WaterlandSpijkenisse van mening dat het wel zo eerlijk is om de informatie die nu openbaar is met u, bewoners van Waterland, te delen. Hieronder vindt u zowel de linkjes naar beide vergaderingen (punt 9 op de agenda: “Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Vlinderveen”) als de documentatie (de ontwikkelvisie, raadsvoorstel en raadsbesluit).

Vergadering Commissie Leefomgeving 17 maart 2021 (zie punt 9):
https://nissewaard.raadsinformatie.nl/…/Commissie…

Raadsvergadering 31 maart 2021 (zie punt 9):
https://nissewaard.raadsinformatie.nl/…/Gemeenteraad…

Presentatie ontwikkelvisie Realconomy:
https://documentcloud.adobe.com/link/review…

Raadsvoorstel:
https://documentcloud.adobe.com/link/track…

Raadsbesluit:
https://documentcloud.adobe.com/link/track…

Foto: Realconomy