Wij denken als gemeente graag mee en ondersteunen waar mogelijk activiteiten van bewoners in dezen. We kappen niet zomaar gezonde bomen. In het bomenbeheerplan zijn hiervoor uitgangspunten opgesteld waar de vragen van bewoners aan getoetst worden. Alleen voor bomen met een diameter van meer dan 70 cm gemeten op een hoogte van 1.30 meter boven maaiveld moet een vergunning aangevraagd worden. Dit is voor bewoners en gemeente gelijk. Als we het voornemen hebben om bomen te kappen dunner dan deze 70 cm informeren we bewoners in de omgeving en sturen deze melding ook naar de milieudefensie en de bomenridders. We hanteren geen herplantplicht.

Onderhoud groen- en grasvlakken

Het onderhoud van de groen- en grasvakken wordt uitgevoerd op basis van een bestek wat voor heel Nissewaard dezelfde uitgangspunten heeft.

1. Voor het gras betekent dit dat we twee soorten gras kennen binnen de gemeente. Er is gras wat iedere 9 dagen gemaaid wordt en gras wat 2,3 of 4 keer peer jaar gemaaid wordt. b.v. de dijken en parken. De graskanten langs de verharding van 9 daags gras worden twee keer per jaar gestoken en afgeruimd.

2. Heestervakken worden 6 keer per jaar geschoffeld en uitgeruimd, in sommige jaren (zoals 2018) is dit 8 keer vanwege de weersomstandigheden waardoor het onkruid sneller groeit. Deze periode loopt tot eind november. De schoffelrondes beginnen in Waterland aan Wezelveen, verder via Ottersveen en zo door de rest van de wijk.

3. Van de vakken grove heesters (bosplantsoen) worden de randen twee keer per jaar gemaaid en dus niet geschoffeld.

4. Voor het snoeien van de vakken (heesters en bosplantsoen) wordt jaarlijks door de opzichter een snoeiplan opgesteld.

5. Jaarlijks wordt er door de opzichters en plan opgesteld om te renoveren. Het ruimen van zwerfvuil uit de beplanting wordt door Reinis verzorgd. Reinis laat deze werkzaamheden uitvoeren door Voorne Putten werkt (voorheen de Welplaat). In het najaar en het voorjaar wordt er een ronde geruimd waarbij ook in de vakken geruimd moet worden en verder wordt er één keer per maand het zichtwerk geruimd.

De speeltuinen worden onderhouden door een medewerker van de gemeente en jaarlijks geïnspecteerd door een extern bureau. Op basis van dit rapport wordt het groot onderhoud uitgevoerd of wordt er bekeken of op basis van veiligheid de speeltuin verwijderd of vervangen moet worden. Voor al deze werkzaamheden geldt dat de kwaliteit gecontroleerd wordt door opzichters van de gemeente Nissewaard.