Onlangs heeft de gemeente i.s.m. Reinis in Karperveen een schrijven rondgestuurd met daarin de vraag of men behoefte had aan een GFT minicontainer. Deze vraag was n.a.v. het feit dat veel bewoners van de laagbouw deze nooit hadden ontvangen na een enquête aan het begin van het afvalscheiden een aantal decennia geleden, waarin werd gevraagd of men de voorkeur gaf aan mini- of ondergrondse containers. De bewoners van Karperveen hebben destijds hun voorkeur uitgesproken voor de ondergrondse containers. Inmiddels zijn hier n.a.v. reacties op dit recente schrijven 65 GFT minicontainers uitgezet en het blijkt een groot succes. Wij hebben zojuist van de beleidsmedewerker Afval en Milieu te horen gekregen dat ze netjes worden aangeboden op de verzamelplaatsen en er tot nu toe nog geen enkele vervuilde container is aangetroffen, dus hulde aan deze bewoners van Waterland!! Mochten er op dit moment nog meer bewoners van Karperveen zijn die alsnog een GFT minicontainer zouden willen ontvangen, neemt u dan contact op met Reinis op telefoonnummer 0181 612 864.

Ylonka