Zoals u ongetwijfeld is opgevallen, is er een behoorlijke achterstand met het maaien van gras in de wijk. Oorzaak is dat er van “cirkelmaaien” is overgestapt naar “kooimaaien” en de weersomstandigheden van even geleden ook niet hebben meegewerkt. Bij slecht weer mag er namelijk niet gemaaid worden.

Stadsbeheer is met man en macht bezig om de achterstand in te halen en werkt nu met 5 in plaats van 2 maaiers. Ruw gras moet wettelijk eerst geschouwd worden op onder andere, vogelnesten. Het kan dus zijn dat delen wel gemaaid worden en andere delen niet. Hierbij wordt wel met verkeersveiligheid rekening gehouden.

Het kan even duren voordat de achterstand is ingehaald, maar het komt goed! Digitale meldingen met betrekking tot gras maaien zijn dus niet meer nodig. Melders worden vriendelijk bedankt.

Wat betreft de melding over paaltjes in het Grote Wiel en het gevaar voor in het water springende honden; Stadsbeheer gaat kijken of de paaltjes verwijderd gaan worden of dat de ruimte tot aan de paaltjes opgevuld gaat worden. Ook hier is dus aandacht voor.