Op donderdag hebben we weer twee nieuwe aanmeldingen mogen ontvangen voor de kinderraad, waarmee het aantal raadsleden op 15 komt. Alvast van harte welkom Kyra en Shaïra. Natuurlijk ook een hartelijk welkom voor Jay, die zich op woensdag al bij de raad aansloot.

De raadsleden zijn afkomstig van:

CBS de Duif, KBS de Wegwijzer, Montessorischool, en OBS de Veenvlinder.

Met deze 15 leden is de kinderraad compleet, waardoor wij (voorlopig) geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen. Uiteraard kunnen klasgenoten de raadsleden van goede tips en/of vragen voorzien, waarmee de kinderraad aan de slag kan gaan.

Binnenkort komen de raadsverslagen op de site, zodat iedereen kan zien waar de raad zich zoal mee bezig houdt. Het volgende bericht zal worden voorzien van een groepsfoto van de complete raad. Damian is vanwege ziekte niet te zien op bijgaande foto en wij wensen hem daarom vanaf hier beterschap. We hebben je gemist.