Vandaag kwam de kinderraad voor de derde keer bijeen. Er zou geknutseld gaan worden voor verkeersacties, maar er was tijd en gelegenheid vanuit de gemeente om het gevraagde kauwgombord en afvalbakje voor kauwgom een plek te geven. Uiteraard konden we dat aanbod niet afslaan. We hebben ook weer een nieuw raadslid mogen verwelkomen, die meteen mee kon helpen om het kauwgombord en afvalbakje te plaatsen.Na de lunch zijn we allemaal in optocht naar het winkelcentrum gegaan, waar we al werden opgewacht door de vakmensen. De kinderraad mocht bepalen hoe en waar het bord zou moeten hangen en na enige discussie is er een mooie plek gevonden. Het bord hangt hoog omdat er bussen en ander materiaal langs moet kunnen voor onderhoud aan plein, winkels en woningen. Het is de bedoeling dat kauwgom in het afvalbakje onder het bord wordt weggegooid, zodat kauwgom niet op straat terecht komt. De kinderraad bedankt de vakmensen voor hun komst en inzet en hebben op 28 maart de volgende vergadering vastgesteld.