‘Broedseizoen 2020’
Het broedseizoen 2020 is begonnen op 15 maart en eindigt op 15 juli 2020.
In deze periode is het verboden en strafbaar om opzettelijk vogels, hun eieren en nesten te verstoren en/of te vernielen. Deze regel is ingesteld om de vogels en hun kroost te beschermen en te voorkomen dat broedende inheemse vogels hun nesten verlaten en de eieren niet uitkomen of het jong niet meer word gevoed.
We krijgen op dit moment veel meldingen van zwanen die in mensen ogen misschien niet de meest ideale plaatsen uitkiezen.
Voor vragen of hulp kunt u altijd bellen met de Zwanengroep Zuid-Holland telefoonnummer 06-83 79 73 78.”
Is er een zwanennest in uw buurt, dan kunt u de gemeente vragen een hek om het nest te plaatsen. Let a.u.b. goed op het nest en eventuele pullen (kuikens) er komen bij de dierenpolitie nog steeds meldingen binnen dat er eieren en/of pullen verdwijnen.
Bericht van de Egelbescherming;
“Ziet u overdag een egel? Neem dan direct contact op met de dierenambulance of een egelopvang bij u in de buurt! Check de website van de Egelbescherming voor een adreslijst van egelopvangcentra of een telefoonlijst van dierenambulances”
In tijden van droogte stellen de egels een schaaltje water erg op prijs. Heeft u een vijver, zorg er dan a.u.b voor dat egels (en andere kleine dieren) weer op de kant kunnen komen mochten ze een onverwachte duik maken.
Na jaren van afwezigheid worden er weer huismussen gezien in de wijk, wij hopen deze gezellige vogeltjes weer vaker op bezoek te krijgen.