Verstoren van nesten.
Ook de vogels genieten van het zonnetje, en krijgen de lente in hun bol! Het broedseizoen gaat van start.
Vogels bouwen soms op de meest vreemde plaatsen hun nest en houden hierbij geen rekening met de mens. Het kan voorkomen dat het nest in de weg ligt en je het wil verplaatsen.

De meeste vogels maken elk jaar een nieuw nest, maar er zijn vogels die hun nest jaarrond gebruiken als rustplaats. Deze nesten mogen nooit zonder vergunning worden verwijderd of verplaatst.
Alle inheemse vogels, hun nesten en eieren zijn beschermd op grond van de Wet Natuurbescherming. Het is verboden om vogels te vangen, doden of verstoren, maar ook om hun nesten en eieren te beschadigen. Nesten en eieren zijn gedurende de hele broedperiode beschermd.
Wanneer het toch noodzakelijk is werkzaamheden uit te voeren waarbij vogels of andere beschermde flora of fauna verstoord word, moet er ontheffing op de Wet Natuurbescherming worden aangevraagd. Deze wordt pas gegeven wanneer er wordt voldaan aan de volgende 3 voorwaarden:
🐣 er mag geen andere bevredigende oplossing zijn;
🐣 er moet een publiek belang in het geding zijn, en
🐣 de maatregelen mogen niet leiden tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de betreffende soorten.
Zie je dat er een nest wordt verstoord? Bel dan naar 112.
Ben je niet in de gelegenheid direct te bellen, maar weet je wel wie degene is die het nest of de eieren kapot heeft gemaakt? Doe dan later een melding. Bel hiervoor naar 144, of gebruik het meldformulier: https://bit.ly/3ZpICXz