DOE MEE MET DE AFVALQUIZ!!! (En u hoeft er niet voor op dieet ?)

Heeft u net als ik vaak moeite met het afval scheiden omdat de kennis u ontbreekt? Om hierin wat meer inzicht te krijgen gaan we de komende weken iedere vrijdag een berichtje op https://www.facebook.com/groups/WaterlandSpijkenisse/ plaatsen met daarin een aantal foto’s van verpakkingen waarvan onduidelijk zou kunnen zijn in welke container het moet worden weggegooid.

Mijn vraag aan u allen is om per foto aan te geven in welke container dit afval volgens u thuishoort. Deze foto’s zijn ook door de afvalcoach van Reinis bekeken en voorzien van antwoord en uitleg, en dat zullen we zondag a.s. opnieuw in een bericht plaatsen. De bedoeling hiervan is dat we over een tijdje zonder nadenken ons afval in de juiste containers kunnen gooien en niet voor het gemak alle verpakkingen waar we over twijfelen bij het restafval dumpen. Hiermee bereiken we hopelijk dat er minder restafval overblijft, waardoor o.a. de afvalstoffenheffing lager zal blijven (goed voor uw eigen portemonnee dus), want hoe meer restafval, des te meer we zullen gaan betalen aan afvalstoffenheffing! Bovendien is het ook een reden waarom nu de ondergrondse restafvalcontainers eerder vol staan met afval dat eigenlijk in één van de grondstoffencontainers thuishoort, waardoor er vervolgens eerder afval naast geplaatst wordt en dat zorgt weer voor veel onnodig overlast.

Ik hoop van harte dat u dit een leuk initiatief vindt en actief en positief reageert. Hierbij roep ik u tevens op om mij via een pb duidelijke foto’s toe te sturen van de producten waarover u vragen heeft m.b.t. het omgekeerd inzamelen, die kunnen we dan een volgende keer plaatsen. En u mag met uw vragen m.b.t. het scheiden van afval natuurlijk ook altijd direct contact opnemen met de afvalcoach via afvalcoach@reinis.nl.     

Ylonka Witsenburg