Stichting Wijkgroep Waterland heeft vanaf het ontstaan van de wijk een plekje gehad op winkelcentrum Waterland. Vanwege bezuinigingen werd de wijkgroep helaas gedwongen uit te wijken naar de vogelvereniging in Maaswijk. Niet ideaal maar de vrijwilligers daar gingen gestaag door met de knutselclub, kookclub voor kinderen en ouderen, modelbouw en nog veel meer.

De behoefte aan een wijkcentrum in Waterland bleef en na aandringen van de 3 bewonersorganisaties in Waterland werd er voorzichtig gekeken naar mogelijkheden en panden. Sinds de oprichting van onze Stichting WaterlandSpijkenisse in 2017 zijn wij daar samen met de wijkgroep en bewonersgroep met de gemeente over in gesprek geweest. Na diverse gezamenlijke vergaderingen in 2019 en 2020 is een wijkcentrum, centraal gelegen in de wijk, nu in zicht.
Op 3 maart a.s. wordt hierover een besluit genomen in de gemeenteraad, dus laten we hopen dat de uitkomst hiervan positief zal zijn!

De gemeente Nissewaard schreef het volgende:

Het college van B&W van Nissewaard heeft de gemeenteraad gevraagd om geld beschikbaar te stellen om in 2021 een wijkcentrum te realiseren in een pand in het winkelcentrum van Waterland. Het wijkcentrum stond op de planning voor 2022, maar de al langer bestaande wens vanuit bewoners en de wijkverenigingen heeft er voor gezorgd, dat het college de gemeenteraad nu vraagt al dit jaar met de werkzaamheden te mogen starten.

In de wijk Waterland zijn een aantal bewonersverenigingen en -groepen actief. Zij hebben aangegeven dat een wijkcentrum in Waterland zeer welkom zou zijn. Het college besefte de noodzaak van een dergelijke voorziening en heeft in het collegeprogramma van 2018 opgenomen dat een wijkcentrum in Waterland zeer gewenst is. Vanaf 2022 is hier in de begroting geld voor opgenomen. Omdat het college nu acht maanden eerder dan gepland wil starten met de werkzaamheden, vraagt het college overbruggingsbudget voor een verbouwing en exploitatie in dit jaar.

Thuis in de Wijk

Met het wijkcentrum krijgt Waterland weer een centrale plek waar inwoners van de wijk elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Ook biedt deze voorziening een mooie plek voor de buurtpreventie. Deze locatie middenin de wijk sluit aan bij het beleid om de sociale voorzieningen en activiteiten laagdrempelig en dichtbij de inwoners aan te bieden. “Dit past helemaal in het plaatje van Thuis in de Wijk”, aldus wethouder Léon Soeterboek. “We streven ernaar dat inwoners actief zijn in hun eigen woon- en leefomgeving. Zo’n wijkcentrum is een prachtige voorziening die daaraan bij kan dragen. Dichtbij huis, laagdrempelig, voor jong en oud en ideaal om elkaar te treffen en activiteiten te organiseren.”

Ondersteuning

Ook medewerkers van bijvoorbeeld Thuis in de Wijk kunnen mogelijk een plekje in het wijkcentrum krijgen. “Daardoor kunnen we samen met onze partners en inwoners in een vroeger stadium de ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Thuis in de Wijk is daarvoor een uitstekende ingang”, aldus Soeterboek. Hij verwacht dat het wijkcentrum de sociale samenhang in Waterland versterkt: “Het is belangrijk zo snel mogelijk na corona weer aan de slag te kunnen en een extra locatie te hebben om onder meer de eenzaamheidsproblematiek te verminderen”.

Jeugd

Ook voor de jongeren in Waterland biedt het wijkcentrum uitkomst. Zij hebben op dit moment geen plek om elkaar te treffen. Dat leidt in de wijk soms tot problemen. Met een wijkcentrum krijgen de jongeren ook weer een eigen plek waar zij elkaar ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten van bijvoorbeeld de jongerenorganisatie JOZ. “Het is belangrijk dat we ook de jongeren in Waterland weer het perspectief kunnen bieden van een eigen plek. Want ook de jongeren hebben recht op een eigen plek in de wijk,” zo besluit Soeterboek. Op 3 maart neemt de gemeenteraad een besluit over het benodigde budget voor het wijkcentrum in Waterland.