Na weken verkeershinder en een nacht vol regen ligt er dan eindelijk nieuw asfalt op De Schouw. Dat de werkzaamheden niet helemaal volgens  plan verliepen gaf bij sommige wijkbewoners wat irritatie, maar het resultaat mag er zijn.

De werkzaamheden zijn nog in volle gang, zo moeten er onder andere nog zebrapaden geplaatst worden. Wij hopen dat automobilisten een beetje rekening willen houden met het ontbreken van zebrapaden zodat iedereen veilig gebruik kan maken van De Schouw.

Natuurlijk hopen wij dat de zebrapaden op een overzichtelijke plek en zodanig worden geplaatst dat rolstoelgebruikers en mensen met een kinderwagen ook gewoon kunnen oversteken zonder allerlei scherpe bochten te moeten maken.

Wij danken projectleider Team Projecten, de heer Richard van der Ploeg, die ons steeds via e-mail op de hoogte hield van wijzigingen in de werkzaamheden, waardoor wij onze achterban bijtijds konden informeren.