Van wijkbewoonster Debby Dirven kregen wij de volgende foto en informatie toegezonden, waarvoor onze hartelijke dank.
De Dijkwal nabij Montessori school en CBS de Duif is afgesloten van 12 maart (08.00u) tot 20 maart (16.00u).
Voetpad/fietspad Kikkerveen richting bruggetje/scholen worden volgende maand beiden opgeknapt.