De kinderraad Waterland op de foto met Patrick de wijkagent