Op 30 januari jl. hebben wij een bericht geplaatst m.b.t. de tijdelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een jeugdontmoetingsplaatscontainer (JOP) aan de Middelweg, nabij Libelleveen. In dit bericht deelden wij een link waarmee u bezwaar tegen deze vergunning kon indienen, mocht u dit willen. Zojuist hebben we van de gemeente bericht ontvangen dat deze vergunning is ingetrokken. Er wordt gezocht naar een alternatieve locatie waar hopelijk iedereen zich goed bij voelt. We houden u op de hoogte.

Ylonka