Misschien heeft u het al gezien, men is vorige week begonnen om een veilige oversteekplaats bij de bushalte Vlinderveen/ Libelleveen te realiseren. Zoals door ons al aangekondigd in het verslag van 7 september (n.a.v. ons overleg met Stadsbeheer op 6 september), zal dit gebeuren door aan de kant van het Vlinderveen de verzamelplaats voor de kliko’s een stukje te verleggen en aan de kant van het Libelleveen een parkeervak op te heffen.

Verder is er nog nieuws m.b.t. de speeltuinen/ -velden. Na een aantal vragen om het speelveldje aan Baarsveen veiliger te krijgen voor onze spelende wijkbewonertjes, hebben we een gesprek kunnen regelen tussen een bewoonster en Stadsbeheer. Uit dit gesprek is voortgekomen dat hier binnenkort rubberen handvatten en een verbetering aan het zitgedeelte op de wipkip komen, anti slip op de treden van de glijbaan (dit is reeds gebeurd) en de losliggende rubberen tegels zullen worden aangepakt. Ook zal in het vervolg de prullenbak op het speelveld en bij het paadje aan het park Baarsveen vaker geleegd worden om zwerfafval te voorkomen.

Bij de speeltuin Karperveen is besloten om zeer binnenkort alvast extra hekken te plaatsen bij de vlonder, aangezien hier nu de doorgang van de speeltuin naar het water niet voldoende is afgeschermd. Begin 2018 wordt er gekeken wat hier verder nog verbeterd kan gaan worden.

Voor de speeltuinen in het algemeen in de wijk geldt: er wordt in 2018 een prioriteitenlijst opgesteld waarin wordt bepaald in welke volgorde er veranderingen/ verbeteringen zullen worden aangebracht.

Ook zullen de komende tijd de volgende plantvakken in de wijk worden gerenoveerd:

Kikkerveen naast nr. 114

Karperveen achter nr. 162 – 188

Snoekenveen achter nr. 330 en achter nr. 814 – 820

Baarsveen achter nr. 179 – 143

Vlinderveen langs het park aan de huizenkant en de plantenbakken in de 500 nummers

Bij Slakkenveen wordt dit jaar nog gestart met het aanleggen van de bestrating op de doorloop (het olifantenpaadje). De rest van de bestrating aldaar zal naar verwachting in het 1e kwartaal van 2018 worden gerealiseerd.

Dan is er blijkbaar nog altijd veel onduidelijkheid over het hondenbeleid binnen onze gemeente. Hiervoor geldt het volgende:

Binnen de bebouwde kom geldt overal een aanlijn- en opruimplicht, tenzij anders staat aangegeven. Daarbij geldt een verbod voor honden op speelplekken en sportveldjes.

Er zijn uitlaatstroken en uitrenvelden. In de uitlaatstroken geldt geen opruimplicht. De uitlaatstroken worden door de gemeente schoongemaakt. De uitlaatstroken worden met groene borden aangegeven.

Op de uitrenvelden mag u uw hond los laten lopen. Hier geldt wel een opruimplicht. Er staan afvalbakken waar u de hondenpoep in kunt doen. De uitrenvelden worden met gele borden aangegeven.

Wij hebben de gemeente verzocht om in de toekomst deze informatie aan de aanslagen voor de hondenbelasting (het liefst inclusief een overzicht van de uitlaatstroken) toe te voegen. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben hoort u het van ons.