I.v.m. de plannen voor de gebiedsontwikkeling van Vlinderveen en Slakkenveen hebben wij onlangs vanuit de gemeente een update ontvangen.

Het ingehuurde adviesbureau is na de zomervakantie begonnen met het haalbaarheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt allereerst bekeken welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn op het gebied van financiële en ruimtelijk-functionele haalbaarheid. Tijdens deze fase wordt nog niet gekeken naar het ontwerp. In november wordt hierover advies uitgebracht aan het college, waarna (mits het college voldoende aanknopingspunten ziet en positief besluit) men vervolgens doorgaat met de volgende fase waarbij de belanghebbenden betrokken worden. Rond eind november zou er meer duidelijkheid moeten zijn over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en het besluit van het college van B&W.

Zodra wij meer informatie hebben laten we u dat uiteraard weten.

 

Foto: Realconomy