We weten allemaal dat er in onze wijk vaak te hard gereden wordt, en dan met name in de woonerven, waar men maximaal 15 km/uur mag rijden (liefst nog stapvoets, zoals dat jaren geleden de regel was) én in de 30 km/uur zones.

Nu zijn wij vanuit de stichting al een behoorlijke tijd bezig om hier paal en perk aan te stellen, maar het is en blijft een moeilijk aan te pakken onderwerp. We geven niet op om hier steeds weer de gemeente op attent te maken, zo hebben we na een gesprek met de verkeerskundige enige tijd geleden voor elkaar gekregen dat er m.b.v. snelheidsmetingen op De Waarsman, De Landmeter, De Schouw en De Dijkgraaf in kaart gebracht wordt hoe groot het percentage hardrijders daadwerkelijk is, waarna hopelijk maatregelen getroffen zullen gaan worden.

Maar in de tussentijd kunnen wij, als inwoners van Waterland in het algemeen en Stichting WaterlandSpijkenisse in het bijzonder, ook zelf proberen het tij te keren. Dus hebben we enige tijd geleden contact opgenomen met Veilig Verkeer Nederland om samen met hen een aantal buurtacties te organiseren. Om te beginnen hebben we alvast een aantal containerstickers van hen mogen ontvangen met daarop de maximaal toegestane snelheid voor deze gebieden. Helaas is dit nu nog een beperkt aantal, aangezien men bij VVN eerst wil bekijken of dit in onze wijk effect gaat hebben. Zo ja, dan kunnen we er eventueel nog meer ontvangen. Wij hebben hiernaast de toezegging van VVN om met hun medewerking ook andere acties te gaan organiseren.

De stickers zijn bedoeld om de aandacht van de bestuurders nogmaals op de maximaal toegestane snelheid te vestigen. Vooral bij het verzamelen van de minicontainers voor lediging op de ophaaldagen zou dit duidelijk zichtbaar moeten zijn voor iedereen die erlangs rijdt. Tevens staan bij velen van u de minicontainers duidelijk zichtbaar in de voortuin, zodat ook buiten de ophaaldagen om het beoogde effect behaald kan worden.
Voor de containerstickers geldt dat deze, buiten de minicontainers om, ABSOLUUT NIET op gemeente-eigendommen mogen worden geplakt en uiteraard ABSOLUUT WEL in het zicht van de autobestuurders! Zoals ik al eerder zei hebben we voor nu slechts een beperkt aantal van deze stickers, te weten 100 stuks voor 30 km en 100 stuks voor 15 km, dus moet dit zo effectief mogelijk worden verdeeld. Denk bij het plakken van de sticker bijvoorbeeld aan: bij het ene adres op de PMD container en bij de buren hiervan op de GFT of OPK container, stem dit af met uw buren. Zo is op de ophaaldagen de kans groter dat er altijd meerdere minicontainers staan met een dergelijke sticker erop.

Het moge ook duidelijk zijn dat de zichtbaarheid hiervan niet groot zal zijn als u uw minicontainers in uw achtertuin o.i.d. heeft staan.
Voor wie graag een dergelijke sticker wenst te ontvangen verzoek ik u een mail te sturen aan info@waterlandspijkenisse.nl met daarin uw naam, adres en welke van de 2 stickers u zou willen ontvangen. Wij zullen na alle aanvragen vervolgens in kaart brengen hoe de verdeling gaat plaatsvinden (zodat alle woonerven en 30 km zones in de wijk meegenomen kunnen worden) en wanneer u de sticker kunt komen afhalen.

Ylonka