Omdat er regelmatig vragen bij ons binnen komen of er een verkeersspiegel kan komen in de bocht op de Schouw, hebben wij op donderdag 27 juni daarover een gesprek gehad met de verkeerskundige, afdeling Stadsbeheer. Deze verkeerskundige, de heer Maatjes, kwam op locatie uitleggen waarom een spiegel niet wenselijk is en heeft in een email die uitleg nogmaals duidelijk gemaakt. Wij danken de heer Maatjes voor de genomen moeite. Hieronder zijn verslag.

Onderstaand is de standaard reactie van het AVC over het plaatsen van spiegels op een plek waar het niet noodzakelijk is, wat hier het geval is. Op deze locatie gaan we de wegversmalling aanpassen als de Schouw opnieuw geasfalteerd wordt om de gereden snelheid te verlagen. Het groen zit op de locatie niet in de weg voor het zicht voor verkeer dat zich aan de snelheid houdt. Wel belemmerd het de toegankelijkheid op de stoep, maar dat is met een spiegel niet op te lossen. Oude beelden van een spiegel op deze locatie heb ik niet terug kunnen vinden.

Door het plaatsen van een spiegel lijkt het verkeer veiliger te worden. Echter, het wordt er vaak juist onveiliger van. In een verkeersspiegel zijn afstand en snelheid van naderend verkeer moeilijk in te schatten. Ook kan de hoek van de verkeersspiegel sommige verkeersdeelnemers juist aan het zicht onttrekken. Denk aan fietsers.  Daarbij bestaat de een kans dat er meer op de verkeersspiegel wordt gelet dan op de omgeving. Daarbij geven verkeersspiegels een vertekend beeld als ze niet goed zijn afgesteld. Ook kan het beeld gedraaid zijn door vandalisme of minder zichtbaar door condens.

Beter is de bron van het slechte zicht aan te pakken.

Als dat niet het geval is wordt het moeilijk om andere maatregelen nemen om het zicht te vergroten. Credo is dan om goed op te letten en vooral de snelheid aan te passen. Aldus; extra oplettendheid van alle weggebruikers.

Daarbij spreekt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), over het plaatsen van verkeersspiegels van een “discutabel soort maatregel”. Dit blijkt o.a. ook uit het ontbreken ervan in aanbevelingen en richtlijnen voor het ontwerp van veilige wegen en straten. Ook volgens de SWOV is het in onoverzichtelijke situaties beter om de bron van het slechte uitzicht aan te pakken. (lees o.a. het snoeien van groen)