Afgelopen april, heb ik meerdere digitale meldingen naar gemeente gemaakt met betrekking tot aanvraag en/of renovatie van de speeltuinen in Waterland.

Gisteren kreeg ik daar onderstaand antwoord op 

Beste mevrouw Kats,

Enige tijd geleden heeft mijn collega een aantal verzoeken rond spelen onder mijn aandacht gebracht die van u bleken te komen.

Mijn excuses dat een reactie zo lang op zich heeft laten wachten. We zijn erg druk met ons Uitvoeringsplan Spelen 2018 en helaas slippen sommige verzoeken er in de massa wel eens doorheen.

Ter informatie: per verzoek wordt altijd gekeken naar de beleidsuitgangspunten, de veiligheidsinspectie, de afschrijvingstermijnen, het huidige speelaanbod en de beschikbare financiële middelen voor vervanging/renovatie van speelplekken. Het zal u niet zijn ontgaan dat wij gemeentebreed sinds 2 jaar begonnen zijn aan het grondig opknappen en renoveren van diverse speelplekken, waaronder ook diverse in Waterland. De komende jaren staan we voor een grote uitdaging om de noodzakelijke locaties o.b.v. inspecties en afschrijving te renoveren, waarbij er beperkt ruimte is voor extra initiatieven binnen het beheerbudget. Bij extra verzoeken moeten we dan ook zeer kritisch zijn wat doen we wel/niet of waarmee kunnen we eventueel schuiven. We hebben uw 4 ingediende verzoeken beoordeeld in de SAG (Speeladviesgroep), maar helaas hebben deze momenteel niet onze prioriteit.

Krekelveen e.o. heeft ons inziens momenteel voldoende speelplekken, waarvan er enkele recent gerenoveerd zijn en anderen hiervoor op redelijk termijn op de nominatie staan. We kunnen vanzelfsprekend echter niet alles tegelijk. Wat betreft het verzoek om speeltoestellen op W.C. Waterland, we begrijpen dat de aanwezige kinderen graag een speelplek dichtbij huis hebben, maar wij achten het niet noodzakelijk en echt wenselijk om hier speeltoestellen te plaatsen. Het is vaak ook inherent aan het wonen op een winkelcentrum dat er weinig speelvoorzieningen in de directe omgeving aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de centrumkern, Maaswijk en bijvoorbeeld Akkerhof. Het 3e verzoek betrof het plaatsen van fitnesstoestellen in een park in Waterland (bv. Eendenkooi); hier is eerder naar gekeken voor een locatie in Park Zuidrand Waterland (geschikter dan Eendenkooi), maar gezien de investeringen en andere prioriteiten gaat onze aandacht daar op dit moment niet naar uit. Het is echter ook voor ons wel een serieuze optie voor de toekomst. Uw laatste verzoek ging om een opknapbeurt en extra speeltoestellen op de speelplek t.h.v. Vlinderveen 155. Dit betreft een buurtspeeltuin geschikt voor met name de kleine kinderen. Renovatie zal nog even op zich moeten laten wachten, omdat hier eigenlijk weinig aan de hand is qua speelaanbod. Er wordt wel gekeken om de balanceerbalk eerder te vervangen met een ander toestel. Ook zijn we van mening dat de algehele uitstraling van de plek door de omgeving (onkruid en overhangend groen, etc.) minder uitnodigend is, dus daar gaan we sowieso mee aan de slag.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Stadsbeheer – Team Regie & Beheer