Afgelopen 17 april hebben we samen met de verkeersdeskundige van Nissewaard, de heer Groeneveld, weer een stukje door de wijk gelopen. Onderstaande werkzaamheden staan in de planning, we hopen dat de werkzaamheden nog dit jaar plaats gaan vinden.

 

Samen met scholen, gemeente, politie, omwonenden en bewonersgroep Waterland is geïnventariseerd waar er rondom scholen gevaarlijke punten zijn. Project “School op Seef”. Het convenant is ondertussen ondertekend en op het lijstje met zaken wordt inmiddels actief gereageerd.

Aan het wegdek van de Schouw vanaf Apotheek naar gedeelte Ganzejager/Dijkgraaf staat onderhoud gepland. Kuilen, scheuren, asfalt en putten worden dan aangepakt. Kruising Ganzenjager/Landmeter (stuk voor winkelcentrum) wordt ook aangepakt.

 

Beverveen/Kikkerveen (de Schouw)

De borden van het zebrapad staan achter de zebrapaden, die horen er voor te staan. Hier wordt actie op ondernomen.

Gemiddelde snelheid is gemeten en in plaats van 30 km p/u wordt er regelmatig 40+ gereden.

De weg ziet er uit als een 50 km weg. Bekeken wordt of lichtpalen naar beneden kunnen. Dit wordt gecheckt bij OVL (Openbare Verlichting) en wellicht meegenomen in het groot onderhoud.

Er komen “straatjuwelen” en parkeervakken, zodat de weg smaller lijkt, wat hopelijk tot mindering van snelheid leidt.

Smiley’s beïnvloeden op dit moment wel degelijk de snelheid, maar moeten wel regelmatig verhangen worden om gewoonte gedrag te voorkomen.

Belijning wordt opgehaald zodat het weer duidelijker zichtbaar wordt. De heer Groeneveld gaat met Stadsbeheer bekijken of bomen vervangen moeten worden. Wij hebben aangegeven dit met terughoudendheid te bekijken. Waterland is een groene wijk en bewoners zullen niet (altijd even) blij zijn met het kappen van oude bomen.

Ook op de Landmeter komen straatjuwelen, parkeervakken komen waarschijnlijk in een later stadium. Lichtmasten worden hopelijk binnen een jaar verlaagd.

Oversteek Beverveen/Kikkerveen wordt door een financieel tekort nog niets aan gedaan.

De aannemer heeft al opdracht om oppervlakteschade aan wegdek op een stukje Landmeter aan te pakken (net voor kruising Ottersveen/Kikkerveen/Beverveen), Vakken worden daar nog niet gemaakt. Belijning en zebrapad worden opgefrist.

Woonerven bestaan eigenlijk niet meer, omdat “stapvoets” niet is te meten en er dus niet op te handhaven is. Dit is nu 15 km p/u maar daar is eigenlijk ook niet op te handhaven.

Rijtijden en toegang voor hulpdiensten worden aan de hand van een schema met bepaalde voertuigen goed bekeken en gecontroleerd. Daar is geen grote bluswagen in opgenomen, maar die duwt bij noodgevallen sowieso door.

Op plekken waar kinderen zo de weg op kunnen komen “Nijntje” hekken. Omdat die best duur zijn, gaat Stichting WaterlandSpijkenisse een tekenwedstrijd voor schoolkinderen uitschrijven. Uit alle inzendingen worden 3 winnaars gekozen. Daar gaan de verkeersdeskundige en Stichting WaterlandSpijkenisse binnenkort mee aan de slag. Wethouder Mijnans heeft hiervoor ook zijn toestemming gegeven.

Op onze vraag of er bij de ondergrondse containers, in plaats van een algeheel parkeerverbod, bijvoorbeeld op bepaalde dagen en/of bepaalde tijden niet geparkeerd mag worden i.v.m parkeerstress geeft de heer Groeneveld aan dat daar goed naar gekeken wordt en waar mogelijk rekening mee zal worden gehouden. Het zal helaas ook op plekken voor kunnen komen dat er echt niet geparkeerd mag worden.

De kinderraad Waterland gaat foto’s maken met tekst, die in de wijk zullen worden opgehangen. Hier is toestemming voor.