Het schoolplein van OBS de Veenvlinder is sinds woensdag 18 januari ook een rookvrije omgeving en kreeg daarom van oud leerling, tegenwoordig wethouder Wouter Struijk een High Five Bord uitgereikt.

#Rookvrijegeneratie WEN ER MAAR AAN!

Foto; Wouter Struijk