Donderdag 6 mei bij woningen aan het Slakkenveen en Vlinderveen langs geweest.
De vraag was of men interesse had in een bijeenkomst om plan B voor het winkelcentrum in te zien én aan te vullen met eigen ideeën.
Leuke reacties gehad en nog veel leukere mensen mogen ontmoeten!
Voor een eerste bijeenkomst hebben we inmiddels voldoende mensen. Voor de volgende ronde gaan we volgende week weer op pad.
Wie zich alvast op wil geven kan dat doen door een mailtje te sturen naar info@waterlandspijkenisse.nl o.v.v. plan.
Omdat we echt alleen bewoners die rechtstreeks met de plannen te maken krijgen bij de bijeenkomsten willen uitnodigen, verzoeken wij u om uw adres in de mail door te geven.
We gaan proberen om zo spoedig mogelijk de eerste bijeenkomst ( binnen de RIVM maatregelen) te realiseren. Bedankt voor alle leuke reacties.

Even ter verduidelijking:
Zowel de ontwerper alsmede de financier van de nieuwe ontwikkelvisie willen als eerste de mening en ideeën van de ondernemers en direct betrokken bewoners horen (de zgn. ‘eerste ring’ in het originele plan van Realconomy). Vervolgens worden andere wijkbewoners in de gelegenheid gesteld om hun ideeën kenbaar te maken en daarna wordt het plan openbaar gemaakt. Daar hebben wij als tussenpersoon geen zeggenschap in. Wij hopen dat de inbreng van belanghebbenden zo goed mogelijk in het nieuwe plan kan worden verwerkt, om samen tot een werkbare ontwikkeling te komen. Om teleurstellingen te voorkomen melden wij vooraf dat we het waarschijnlijk niet iedereen naar de zin zullen kunnen maken.
Totdat wijkbewoners zich hebben uitgesproken worden er geen raadsleden uitgenodigd en/of betrokken bij dit plan.
Het uiteindelijke doel is om met een alternatief plan de huidige visie van Realconomy aan te passen/veranderen, om het daarna met instemming van zoveel mogelijk wijkbewoners en ondernemers aan de gemeente te presenteren.