Naar aanleiding van diverse klachten over automobilisten die gebruik maakten van de busbaan (wat een fiets en voetgangerspad is) heeft de politie eerder deze week een contrôle uitgevoerd. Twee dagen later werden de omwonenden blij verrast, toen de paaltjes om het fietspad voor autoverkeer af te sluiten weer op hun plek stonden. Dank voor de snelle actie van politie en gemeente.

Foto: Arjan Tevel.