Op woensdag 13 juni hadden wij ons maandelijks overleg met de heren van Stadsbeheer.

# Zoals afgesproken tijdens ons vorig overleg, zijn de paaltjes die onder water stonden in het “Grote Wiel” verwijderd, daar ze voor gevaarlijke situaties zorgden voor in het water springende honden.

# Het olifantenpad bij Slakkenveen is bestraat, voor het fietspad daar is Stadsbeheer afhankelijk van derden, om deze reden laat aanpak fietspad nog even op zich wachten.

# Bij Ottersveen worden binnenkort zieke kastanjebomen gekapt. Hier komen nieuwe bomen voor in de plaats, maar nog niet bekend wat voor bomen dat gaan worden.

# Ottersveen; n.a.v. een vraag van een bewoner over de pyramides bij de oprit wordt er voorgesteld deze eventueel wit te verven waardoor ze optisch groter lijken en beter zichtbaar zijn om schade aan auto’s door te krap indraaiende chauffeurs zoveel mogelijk te voorkomen. Ze blijven staan, aangezien de randbeplanting anders kapot gereden wordt. Ook aan Egelveen zijn begin van de week deze pyramides geplaatst.

# Het groen rondom speeltuinen staat weer behoorlijk hoog waardoor kinderen aan het zicht onttrokken  worden. Wij maken een digitale melding van deze ongewenste situatie zodat het meegenomen kan worden in het snoeiplan. Daarnaast kwam de vraag, of er door hars overlast gevende bomen weggehaald kunnen worden om meer parkeerplaatsen te creëren. Dit gaat niet gebeuren.

# Stadsbeheer laat weten dat vanochtend de snoei-/knipwerkzaamheden aan de Dijkgraaf en Ganzenjager zijn afgerond, vandaag was Snoekenveen aan de beurt. Vanwege de weersomstandigheden van de laatste tijd is het aantal schoffelrondes opgeschroefd van 6 (zoals in voorgaande jaren) naar 8 keer, tot eind november. Deze rondes beginnen aan Wezelveen, verder via Ottersveen en zo door de rest van Waterland. Ronde nummer 3 is pas afgerond, maar helaas groeit het onkruid alweer stug door (dat is natuurlijk vaak het geval! ?) en lijkt het hierdoor of men nog niet geweest is. De volgende ronde gaat over een paar weekjes weer van start, u wordt op de hoogte gehouden wanneer dit gaat gebeuren.

# Bewoners van Snoekenveen 300 en 700 nummers wordt gevraagd om klachten over zwerfvuil en onkruid zoveel mogelijk digitaal te melden. Voor onkruid zie ook bovenstaande alinea.

# De prullenbak in het parkje achter Snoekenveen 533 is vaak overvol en er ligt veel zwerfvuil onder de bankjes en in het groen. Vraag van de jongeren die daar graag “chillen” is of deze bak vaker geleegd kan worden (omdat zij er voor aangekeken worden) en of groen achter de bankjes beter bijgehouden kan worden. Stadsbeheer neemt dit mee in hun wekelijks overleg.

foto#stichtingwaterlandspijkenisse

# LET OP! De eikenprocessierups is ook gesignaleerd in de parken van Waterland, er zijn er al weggehaald. Zij zitten altijd in of bij de eikenbomen. Zodra deze gezien worden, graag een digitale melding, er wordt dan direct actie op ondernomen (weggezogen). Let goed op of het inderdaad gaat om de processierups (gaan in rijtje “processie” achter elkaar aan en in de buurt van eikenboom) en niet om de rups van de spinselmot.

foto#Geocachingvooriedereen

# Naar aanleiding van klachten over de boomstammen op het speel/voetbalveld in park Waterland Zuidrand, is besloten deze weg te halen voor de doelen zodat er weer gevoetbald kan worden.

# Heeft u last van onkruid, overhangend groen en/of zwerfvuil, maak daar dan a.u.b. een digitale melding van, zodat er actie op ondernomen kan worden.