Er is inmiddels een zoommeeting over Ottersveen geweest, helaas is er daarna iets niet helemaal goed gegaan. De heer Stolk, projectleider, schreef daarover het volgende bericht;
“Beste bewoners van Ottersveen,
Dinsdagavond hebben we een zoom meeting gehad over de nieuwe indeling van Ottersveen.
Hier zijn vele opmerkingen gemaakt over veiligheid, wel of geen fietspad, zebrapaden, groen, inritbanden, parkeerplaatsen, speellocaties, hoogte van het nieuwe straatwerk, achterpaden, bouwroute etc.

Door mij is gevraagd om dit in de chat te plaatsen. De chats worden normaal gesproken automatisch bewaard.
Vanmorgen bleek dit niet het geval, helaas.
We weten globaal wat de vragen en opmerkingen zijn. Maar om niets te missen wil ik u vragen de vragen naar mij toe te mailen.
Enkele van jullie hebben dit inmiddels gedaan. Dank hiervoor.
De komende weken worden overleggen ingepland met de diverse beheerders van de gemeente om uw opmerkingen op het voorlopig ontwerp te bespreken.
Mochten er buren zijn die de brief/enquête/informatieavond hebben gemist en toch een opmerking willen plaatsen kunnen zij dit ook doen.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Wim Stolk
Projectleider
Ruimtelijke ontwikkeling | Projecten
T 14 0181″