Hoppa…….
In Groot Nissewaard van deze week. Dankzij Karin Warnars-Noorlander is de AED van Ottersveen gerealiseerd en zal zodra die binnen is en na overleg met Ottersveenbewoners, op een centrale plek in Ottersveen worden opgehangen. Bedankt allemaal.

Nu hopen we nog op voldoende donaties voor Libelleveen, Krekelveen en Beverveen. Voor Libelleveen is op dit moment nog € 624,- nodig. Dat moeten we toch kunnen halen! Deze AED zal in de buurt van de Natuurspeeltuin geplaatst worden aan het begin van de busbaan.
Krekelveen en Beverveen hebben helaas nog meer geld nodig maar ook voor deze Venen hopen we uiteraard op voldoende donaties.
Wie helpt deze levensreddende apparaten te verwezenlijken?
Woensdag 26 oktober komt er een verrassing en (als het niet regent) een springkussen naast de knutselmiddag in Wijkcentrum Waterland, waar we ook weer geld hopen in te zamelen dat we over de drie resterende AED aanvragen zullen verdelen. Met elkaar, voor elkaar!
Onze dank gaat uit naar iedereen die al een donatie heeft gedaan.