Bericht van Reinis reiniging en afvalinzameling.
“Het openstellen van de Stadswerf op zaterdag 2 en 9 mei is goed verlopen. In goed overleg met gemeente Nissewaard is besloten om vanaf heden, de Stadswerf op zaterdag te openen volgens normale openingstijden: 7:30 uur – 15:00 uur (aanmelden is niet nodig). Zondag blijft de Stadswerf vooralsnog gesloten.
Op woensdag 13 mei, 20 mei en 27 mei is de Stadswerf, naast de reguliere openingstijden (7:30 uur – 16:00 uur), extra geopend van 17:00 uur – 20:00 uur (aanmelden verplicht).
Wilt u gebruik maken van deze regeling? Kijk op onze website voor meer informatie.
In verband met Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) wijzigen de inzameldagen en is de Stadswerf gesloten.
♻️ Stadswerf
20 mei: de Stadswerf is extra geopend van 17:00 uur – 20:00 uur (aanmelden verplicht)
21 mei: de Stadswerf is op Hemelvaartsdag gesloten
?️Afval ophalen
21 mei: er wordt op Hemelvaartsdag geen afval ingezameld.
23 mei: de PMD container wordt op zaterdag 23 mei opgehaald i.p.v. donderdag 21 mei”