ONS Nissewaard heeft vragen gesteld over het wijkcentrum waar alle betrokken wijkgroepen ook graag een antwoord op zouden krijgen.

Bericht van ONS;

“De fractie van ONS-Nissewaard heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders van Nissewaard over het wijkcentrum Waterland. Deze vragen volgen na berichten dat dit wijkcentrum niet de geplande openingsdatum heeft behaald en op dit moment nog steeds gesloten is.

Na een positief advies vanuit de gemeenteraad in maart 2021 is het pand waar het wijkcentrum is gevestigd grondig verbouwd en de planning was om dit wijkcentrum vanaf 1 september 2021 geopend te hebben voor de activiteiten van de diverse bewonersverenigingen en –groepen binnen de wijk Waterland.
ONS maakt zich al jaren sterk voor een wijkcentrum binnen Waterland. Dit hebben we zelfs al één van onze doelen binnen het coalitieakkoord 2018 gesteld. We hadden dus graag gezien dat dit wijkcentrum op de gestelde datum geopend zou zijn en dat het door de diverse verenigingen nu al vol enthousiasme in gebruik zou zijn. Eén van de vragen aan de wethouders is dan ook waarom deze opening is uitgesteld. Door dit uitstel kunnen de diverse verenigingen en groepen het wijkcentrum nog niet voor hun activiteiten gebruiken en dat is natuurlijk niet wenselijk. Iedere betrokkene wil starten wat dat betreft.
De fractie van ONS heeft verder gevraagd of er eventueel iets te zeggen valt over een nieuwe openingsdatum zodat de verenigingen weten wanneer ze hun activiteiten kunnen gaan ontplooien binnen het wijkcentrum. Op dit moment is het helaas nog even geduld hebben maar hopelijk kunnen de gebruikers en bewoners toch snel gebruik maken van deze nieuwe faciliteit.”