Er komen de laatste tijd weer erg veel klachten binnen over het maaien/wegbranden van onkruid. Er lopen weer mensen door de wijk die met branders dichtbij schuttingen lopen en (bijen) bermen worden compleet neergemaaid. De natuur is door de weersomstandigheden later op gang gekomen en bewoners maken zich dan ook zorgen om nesten e.d.

Voor vragen of klachten over de onkruidbestrijding kunt u bellen met de gemeente 140181 of appen via 06-82 50 57 93.

Maaimisstanden kunnen ook bij Water Natuurlijk Hollandse Delta gemeld worden via; info.waternatuurlijk.hd@gmail.com.