Aangezien wij denken dat gebrek aan informatie vaak leidt tot onbegrip en frustraties hebben wij sinds enige tijd regelmatig contact met de afvalcoaches van Reinis en zijn zij zo vriendelijk om ons (en u) waar zij kunnen te helpen met informatie en tips m.b.t. de afvalscheiding, o.a. bij onze afvalquiz.

Naar aanleiding hiervan wil ik de volgende informatie met u delen in de hoop dat dit u iets meer duidelijkheid biedt:

De reden achter het ‘Omgekeerd Inzamelen’

Goed gescheiden afval is makkelijker te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020 (huishoudelijk en bedrijfsafval). Daarmee gaat het restafval omlaag van ongeveer 250 kilo per inwoner in Nederland per jaar in 2014, naar 100 kilo in 2020.
Het afval dat nu in de grondstoffencontainers belandt kan, mits dit goed gescheiden is, weer worden gerecycled en levert zo weer geld op i.p.v. dat het geld kost, zoals dat bij restafval het geval is.

Het is dus in ons aller belang hieraan zo goed mogelijk mee te werken, aangezien voor de ladingen die als PMD worden aangeboden bij het afvalverwerkingsbedrijf (voor de gemeente Nissewaard is dit bij Suez Waalhaven Rotterdam) en daar alsnog worden afgekeurd, de gemeente en uiteindelijk dus de burger flink wat geld kosten. Dus hoe meer ladingen er zonder problemen kunnen worden aangeboden, des te beter dat is voor onze portemonnee! Het restafval belandt uiteindelijk bij elkaar in een verbrandingsoven, maar de hardnekkige geruchten m.b.t. het grondstoffenafval zijn ongegrond. Dit wordt wel degelijk gerecycled.

Als u geïnteresseerd bent in het afvalverwerkingsproces bij Suez, kunt u via deze link een filmpje bekijken:

https://youtu.be/WBOnMz8pgdY  

Wijzelf proberen u middels onze wekelijkse afvalquiz, iedere vrijdag- en zondagmiddag op Facebookgroep WaterlandSpijkenisse of terug te lezen via #afvalquiz in deze groep, een handje te helpen bij de vragen rondom het scheiden van uw afval en uw andere vragen en problemen hieromtrent te bundelen en te bespreken met de afvalcoaches. Dit kunt u uiteraard ook zelf doen via afvalcoach@reinis.nl.

Minicontainers en ondergrondse containers

Zowel de ondergrondse als de minicontainers worden regelmatig gecontroleerd door handhaving en hieruit zijn helaas al een groot aantal boetes voortgekomen. Voor niemand leuk, maar hopelijk begrijpt u na bovenstaand verhaal wel de reden hiervan. Bij de controles door handhaving van de PMD minicontainers worden er regelmatig ondoorzichtige vuilniszakken opengemaakt om te kijken of er goed gescheiden is.

Hierdoor kan de binnenkant van uw container bevuild raken en ontstaan soms, begrijpelijk, irritaties. Om dit te voorkomen adviseert de afvalcoach u om als het kan gebruik te maken van transparante vuilniszakken, aangezien hierin de inhoud duidelijk zichtbaar is, waardoor de zakken niet hoeven te worden opengemaakt. Dit is echter geen verplichting.

Mocht er in uw minicontainer onverhoopt ander afval zijn bijgeplaatst en is hij om deze reden niet geleegd? U wordt dan verzocht om contact op te nemen met de afvalcoach, te bereiken op e-mailadres afvalcoach@reinis.nl of (tijdens kantooruren) op telefoonnummer 0181 612 864. U kunt de inhoud inclusief bijgeplaatst afval laten zitten en de afvalcoach zal er vervolgens voor zorgen dat de container dan alsnog wordt geleegd (helaas wel bij het restafval) in een tussentijdse ronde. Voor de slimmeriken onder u die denken dat zij voortaan gewoon alles weer in één container kunnen gooien en door deze procedure onder een boete uit kunnen komen; uw gegevens worden wel degelijk genoteerd en er wordt dus goed bijgehouden wie wanneer een melding hierover heeft gedaan. Bij het kwijtraken van uw minicontainer (of bijvoorbeeld omruilen van uw GFT container voor een groter formaat) kunt u ook gebruik maken van dit e-mailadres of telefoonnummer. U ontvangt dan op afspraak kosteloos een nieuwe container. Mocht hierna uw vermiste container weer opduiken, meldt u dit dan via dezelfde kanalen. U kunt deze namelijk niet meer aanbieden voor leging aangezien de containers voorzien zijn van een chip en bij melding van vermissing ook als zodanig worden geregistreerd.

De ondergrondse containers zijn voorzien van sensoren, Reinis wordt via een geautomatiseerd systeem ingeseind als de restcontainer voor 80% vol zit en zal deze dan z.s.m. legen, ongeacht of deze kort ervoor nog geleegd is of niet. De grondstoffencontainers zijn voorzien van een dieptesensor met een soortgelijke werking. Het kan natuurlijk nog voorkomen dat u ondanks deze maatregelen toch tegen een volle ondergrondse container aanloopt (dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de Reinis ophaalwagen er niet bij kan door een dubbel geparkeerde auto of iets dergelijks). U kunt dit melden bij info@reinis.nl (dus niet bij de afvalcoach!) of bij het algemene telefoonnummer van Reinis (tijdens kantooruren) 0181 612 864. Hier kunt u ook terecht voor alle andere problemen en vragen m.b.t. de ondergrondse containers.

De bewoners van Karperveen Rood hebben inmiddels een schrijven gehad waarin zij kunnen aangeven of zij alsnog minicontainers willen ontvangen. Naar het blijkt is er onder deze bewoners bij het invoeren van GFT en restafval een enquête gehouden waarin men zijn/haar voorkeur kon aangeven m.b.t. ondergrondse of minicontainers. Aangezien velen destijds hebben gekozen voor de ondergrondse bestond deze situatie bij hen nu nog steeds.

De reden achter het weghalen van de ondergrondse GFT containers enige tijd geleden kunt u zich misschien goed voorstellen; dit heeft alles te maken met het snelle vervuilen hiervan, na iedere lading waren deze opnieuw flink smerig. Men is momenteel druk bezig met het vinden van een oplossing om ook de bewoners van de hoogbouw beter te kunnen helpen bij het scheiden van hun afval. Zodra er meer bekend is zullen wij u hier uiteraard over informeren. Vermeldt u hierbij a.u.b. wel het nummer van de ondergrondse container!

GFT en stank

In de wintermaanden is stank bij de GFT minicontainers zelden een probleem, maar in de zomer is het zeker een issue en daarvoor zijn een flink aantal maatregelen mogelijk.
Heel belangrijk is het schoonhouden van de container, na elke leging schoonmaken in de zomer is aan te bevelen. De bewoner kan dit zelf doen of laten doen door een reinigingsbedrijf.
Een andere maatregel is het gebruik van afbreekbare zakken die afgesloten kunnen worden om de stank te beperken. Ze zijn verkrijgbaar in alle maten, voor kleine afvalbakken in de woning die dan afgesloten de GFT container in kan of grote zakken voor in de 140 l of 240 L container die de mogelijkheid bieden om als de GFT container gaat stinken de zak tussen de ledigingsmomenten in te sluiten en er een nieuwe bovenop te plaatsen.
U mag om ongedierte te voorkomen, ook uw vleesafval in keukenpapier of krant wikkelen, houdt u hierbij wel rekening met het feit dat het niet de bedoeling is dat uw GFT container vol komt te zitten met papier, kleine hoeveelheden zijn toegestaan.

Ylonka