Enige tijd geleden hebben wij u op Facebook gevraagd wat er volgens u nodig zou zijn om de nieuwe manier van afval scheiden, het z.g. ‘Omgekeerd Inzamelen’ beter te laten verlopen. Hieruit kwam een aantal suggesties, waaronder betere voorlichting. In verband hiermee zijn wij vanuit Stichting WaterlandSpijkenisse in samenwerking met de afvalcoaches van Reinis vorige maand begonnen met de Afvalquiz op Facebookgroep WaterlandSpijkenisse. Gelukkig wordt dit initiatief door een groot aantal van u gewaardeerd en we hopen hier nog een tijdje mee door te kunnen gaan om u zoveel mogelijk te helpen bij uw vragen/problemen m.b.t. het afval scheiden.

Wij willen u er nog op attent maken dat u met uw vragen over het scheiden van afval, of problemen met de ondergrondse containers en kliko’s altijd terecht kunt bij de afvalcoaches van Reinis door hen een mail te sturen op afvalcoach@reinis.nl of te bellen op telefoonnummer 0181 612 864.
Tevens kunt u via de Reinis app of via https://www.afvalscheidingswijzer.nl/ opzoeken in welke container u uw afval moet weggooien. Ook loopt er momenteel een project (nog tot en met 20 april) genaamd de ‘E-waste race’ in Nissewaard. Tien groepen van basisscholen in de omgeving nemen het tegen elkaar op om zoveel mogelijk kapot klein elektronisch afval (ook wel e-waste genoemd) in te zamelen. De school scoort hier punten mee die worden bijgehouden. Na vier weken wordt de winnaar bekend die een leuke schoolreis wint. U kunt hiervoor uw elektronisch afval aanmelden via www.ewasterace.nl, waarna het bij u thuis wordt opgehaald door deelnemende scholieren op een vooraf afgesproken tijd.

 

Om zelf te kunnen beoordelen of het in onze wijk nu wel zo moeizaam gaat, met name bij PMD, mochten wij op 7 maart jl. aanwezig zijn bij het uitsorteren van de ondergrondse PMD containers, alle uit Waterland. Wij hebben kunnen constateren dat hier behalve Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons (waar de afkorting tenslotte voor staat) heel veel ander afval tussen te vinden was, waardoor ook deze hele vracht moest worden afgekeurd als zijnde PMD en alsnog moest worden aangeboden bij het afvalverwerkingsbedrijf als restafval. Wat de consequenties hiervan zijn leest u in onderstaand artikel, geplaatst in Groot Nissewaard door de gemeente, waarbij de afvalcoaches van Reinis overigens nog willen opmerken dat zij wel hebben gezorgd voor materieel en personeel om de lading te kunnen uitsorteren, maar (anders dan dit artikel doet vermoeden) deze actie niet door Reinis, maar door de gemeente i.s.m. de GOA’s is gepland en uitgevoerd. Nu dus in Waterland, maar in de toekomst ook in andere wijken binnen de gemeente!

“PMD-inzameling laagbouw groot succes, hoogbouw kan beter

Reinis zamelt in Nissewaard PMD in. Een vracht PMD van 4 ton levert bij de verwerker € 2.400 op. Als een vracht wordt afgekeurd, krijgen we geen geld, maar moeten we € 800 stortkosten betalen. Deze kosten betalen de inwoners van Nissewaard via de afvalstoffenheffing.

De beste resultaten van PMD-inzameling worden behaald bij laagbouwwoningen. Het gaat minder goed bij de gestapelde bouw. Reinis heeft kortgeleden de ondergrondse PMD containers in Waterland gecontroleerd. Tussen het PMD werd tuinafval, papier, restafval, glas en nog veel meer aangetroffen. In een aantal gevallen konden de eigenaren van het afval worden achterhaald en zijn er 25 boetes uitgeschreven voor 51 adressen.”

Ylonka