De medewerkers van Stadsbeheer hebben een poosje geleden de boomspiegels voor het oude Lidlpand met 50 geraniums gevuld. Nu blijkt er iemand in de wijk te zijn die wel heel erg graag achter de geraniums zit, want alle 50 planten zijn “netjes” verdwenen. Met de geraniums is dus ook een aanzienlijk bedrag aan gemeenschapsgeld ontvreemd, wat uiteraard voor het aanzien van de wijk en het winkelcentrum bedoeld was. Om te voorkomen dat een volgende lading planten op dezelfde wijze zal verdwijnen is er besloten om geen nieuwe aanplant in de boomspiegels te plaatsen. Jammer, want het ging om planten die de hele zomer in bloei zouden staan. Heel hartelijk dank aan deze persoon/personen!

Wie eventueel informatie of misschien zelfs camerabeelden heeft wordt verzocht dit door te geven via info@waterlandspijkenisse.nl