Bericht van Spieke.nl
Overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners bedreigen. Bijvoorbeeld geluidsoverlast van buren, vervuilde tuinen en woningen of verloederde en vervallen panden. De gemeente Nissewaard, politie, de corporaties Woonbron, Maasdelta, De Leeuw van Putten, De Zes Kernen en Vestia werken samen om woonoverlast zoveel mogelijk te voorkomen en deze vroegtijdig op te lossen, zowel bij huur- als koopwoningen.
De gemeente Nissewaard ontwikkelt nu ook een specifieke aanpak van woonoverlast voor de kamerverhuurpanden.Woningcorporatie Woonzorg Nederland en de brandweer hebben zich nu aangesloten bij de samenwerking. De partijen tekenen binnenkort een nieuw convenant.

Samenwerking:
De instanties hebben vastgelegde afspraken over de procedure aanpak woonoverlast en gegevensuitwisseling. De werkwijze is aangepast conform de privacywetgeving, ontwikkelingen in de Wet aanpak woonoverlast en gericht op verbetering van de kwaliteit van de aanpak.
De klachten over woonoverlast worden bij het centrale punt van de gemeente Nissewaard gemeld en geregistreerd. Vanuit deze regiefunctie kan informatie over de klacht beter uitgewisseld worden en kunnen partijen gezamenlijk optreden. Ook is beter te volgen in welke buurten, wijken en kernen woonoverlast plaats vindt, hoe vaak dat gebeurt en wat de stand van zaken is per overlastsituatie.
Burgemeester Foort van Oosten hecht veel waarde aan de gezamenlijke aanpak van woonoverlast. “We kunnen woonoverlast gezamenlijk beter bestrijden, zodat Nissewaarders zich veilig voelen in hun buurt en plezierig kunnen wonen. Want samen leven doen we samen”.
Woonoverlast melden;
Het aantal meldingen dat in behandeling is genomen bij het meldpunt Woonoverlast, is sinds 2014 gestegen van 136 naar 265. Bewoners weten beter weten hoe ze woonoverlast kunnen melden. De professionals schakelen het meldpunt steeds vaker in voor een gezamenlijke aanpak.
Wie overlast ervaart, kan eerst het beste zelf de overlastveroorzaker(s) aanspreken. Als dat niet helpt en de overlast aanhoudt, kan dit gemeld worden bij de verhuurder, politie of gemeente Nissewaard via www.nissewaard.nl/woonoverlast (bij koopwoningen).
De situatie wordt dan bekeken en de aanpak wordt bepaald. Eerste stap is het inzetten van (buurt)bemiddeling waarbij afspraken tussen de buren worden gemaakt.
Wethouder Jan Willem Mijnans: “Ik heb veel bewondering voor hoe de buurtbemiddelaars de burenruzies oppakken en de bewoners tot elkaar brengen door het maken van onderlinge afspraken”.
Indien buurtbemiddeling niet haalbaar is of slaagt, dan volgt een vrijwillige of gedwongen gedragsaanwijzing en start de dossieropbouw. Helpt dit niet, dan begint de verhuurder een procedure en kan uiteindelijk ontruiming plaats vinden. Bij koopwoningen kan de burgemeester een gedwongen gedragsaanwijzing geven. Als de overlastgever deze niet opvolgt, dan kan er een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opgelegd worden.
Foto ter illustratie.