Een jaar of 25 geleden kwam Ria Berkhout met het leuke initiatief “Plant een boom voor dochter of zoon” waar inwoners een boom konden kopen en planten ter ere van hun pasgeboren kind. Dat initiatief resulteerde in het “Jong Bewonersbos” dat een groot succes werd en inmiddels vol staat.
In navolging van dat initiatief, hebben wij bij Stadsbeheer de vraag voor een “Gedenkbos” neergelegd, waar inwoners een boom kunnen kopen, om ter herinnering aan een geboorte, maar ook ter nagedachtenis aan een dierbare, te planten.
Tot onze verrassing blijken er opnieuw op initiatief van Ria en een motie vanuit de gemeenteraad in samenwerking met Staatsbosbeheer al plannen in voorbereiding te zijn om een Momentenbos en Arboretum te realiseren in het gebied de Uitwaaier bij voetbalvereniging Hekelingen.

Wij zijn blij met deze plannen en hopen dan ook dat net het zo succesvol en mooi zal worden als het plan van 25 jaar geleden. Onze dank gaat uit naar de bedenkers en uitvoerende partij. We houden u op de hoogte.