Voor alle duidelijkheid, dit bericht gaat over het verschil in aanpak van de gemeente tussen de gebiedsontwikkeling in het centrumgebied en de gebiedsontwikkeling in Waterland. De informatie op de foto’s en in de link gaat dus over de manier waarop de gemeente te werk gaat/is gegaan in het centrumgebied. Hier zijn in het prille begin bewoners en ondernemers nauw betrokken bij een visie, dit in tegenstelling tot de werkwijze in onze wijk.

Wederom een mooie publicatie in de officiële bekendmakingen van de overheid; hoe bijzonder om te lezen dat bij de omgevingsvisie voor het centrumgebied van Nissewaard de volgorde blijkbaar wel anders kan … 🤔
Bovenaan op de planning (zie foto’s): “De gemeente gaat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners werken aan de omgevingsvisie.”
Dit geeft nog meer reden tot uitleg van de wethouder waarom soortgelijke belanghebbenden in Waterland er vooralsnog pas op een later moment bij betrokken worden!
Voor de liefhebbers, zie hier de link naar de publicatie.