Op vrijdag 19 januari zijn wij met een kleine delegatie te gast geweest bij groep 6, 7 en 8 van CBS de Duif op beide locaties.

Wij waren daar om de kinderen uitleg te geven over de (wijk-)kinderraad die wij daar per 1 februari gaan starten en waaraan, naar wij hopen, per groep 3 of 4 kinderen gaan deelnemen.

Wat doet de kinderraad?

Wij willen dat de kinderen uit onze wijk de dingen in hun leefomgeving die zij belangrijk, of voor verbetering vatbaar vinden, bespreekbaar maken en gaan zoeken naar oplossingen, verbeteringen en/ of veranderingen.
Daarbij worden ze ondersteund door stichting WaterlandSpijkenisse die op haar beurt weer ondersteund wordt door de gemeente.

Dus: wat zien de kinderen als probleem in de wijk en hoe denken ze dat op te lossen? Of wat vinden zij goed en wat kan beter?
Het is de bedoeling dat de kinderen hierbij in hun gedachtengang zo min mogelijk gestuurd worden door volwassenenen en we zijn benieuwd naar hun visie op de wijk.

Hoe vaak komt de kinderraad bijeen?

De kinderraad komt in principe 1x per maand (ongeveer een uur lang) na schooltijd bij elkaar, maar mochten er situaties ontstaan waarbij meer inzet nodig is, dan kunnen we daar op inspelen.

Waar komt de kinderraad bijeen?

Daar we graag alle basisscholen willen betrekken in dit project zullen we de bijeenkomsten laten rouleren zodat elke deelnemende school bij toerbeurt voor gastheer/ -vrouw speelt. Zo zien alle raadsleden ook hoe het er in andere scholen aan toegaat.

Hoe gaat de kinderraad te werk?

Het is de bedoeling dat raadsleden in overleg met elkaar bepalen waar aandacht aan besteed gaat worden. Onder begeleiding en duidelijk herkenbaar gaan de raadsleden de wijk in om ter plaatse, door middel van foto of video, een verslag te maken (dat op onze website en facebookgroep geplaatst wordt). De raad gaat daarna in overleg om een creatieve oplossing te bedenken.

Regels

Eigenlijk is er maar één regel. RESPECT.

Respect voor elkaar, elkaars mening, elkaars en andermans eigendom.

Voorlopig mogen alle kinderen zich aanmelden, indien we erg veel aanmeldingen krijgen, gaan we voor de zomervakantie verkiezingen houden.

Om deel te kunnen nemen aan de kinderraad hebben we, in verband met publicaties in pers en internet, toestemming van ouder/ verzorger nodig of hun kind wel of niet op foto en/ of internet mag.

Enthousiast geworden?

Waar kun je je opgeven? Om het lijntje zo kort mogelijk te houden, mag je je bij de leerkracht opgeven.
Geef daarbij ook even aan welke dag voor jou het meest geschikt is in verband met sport enzovoorts.

Toekomst

Daar groep 8 al na de zomervakantie afscheid neemt en een heel nieuwe wereld gaat ontdekken, willen wij benadrukken dat zij ook na hun basisschooltijd welkom blijven om bijvoorbeeld een groepje raadsleden te begeleiden en/ of te ondersteunen.

De bevindingen van de kinderraad willen we in de toekomst graag naast internet in een echte krant, door raadsleden gemaakt, plaatsen.

Ondersteuning

Gemeente,Stadsbeheer, Wijkagent en andere disciplines vanuit gemeente zijn bereid om tijd te steken in deze kinderraad.
Voor het veldwerk kunnen de kinderen gebruik maken van hun telefoon (selfie stick aanwezig) en zal er een drone beschikbaar zijn.