Na de kerstvakantie in januari 2018 willen we van start gaan met een kinderraad. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van CBS de Duif (beide locaties) wordt gevraagd deel te nemen aan deze raad. In de toekomst willen we leerlingen uit de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in de wijk bij dit project betrekken.

Omdat kinderen een heel andere kijk op de wereld hebben en goede, simpele oplossingen kunnen bedenken voor problemen in hun directe leefomgeving vragen wij deze leerlingen, onder begeleiding, op zoek te gaan naar situaties in de wijk die volgens hun beter kunnen/moeten en wat zij als oplossing zien. Als problemen in kaart zijn gebracht en oplossingen bedacht, gaan we met ondersteuning vanuit de gemeente een serieus plan van aanpak maken. Daarbij is alles bespreekbaar, maar niet alles mogelijk.

Natuurlijk mogen ook dingen die wel goed gaan in de wijk benoemd worden, misschien kunnen we deze punten zelfs nog verbeteren of meer onder de aandacht brengen.

Originele project

Op de website missingchapter.org vindt je een filmpje (Raad van kinderen, wat is dat) waarin te zien is wat wij in de wijk willen beginnen. Inzicht en meningen van kinderen over allerlei problemen wereldwijd, maar in ons geval dicht bij huis. De kinderen worden als serieuze gesprekspartner gezien en behandeld. Wij hebben er alle vertrouwen in dat er voor problemen in de wijk een creatieve oplossing wordt bedacht door deze leeftijdsgroep.

Kinderwijkkrant

Wij hopen in de toekomst de bevindingen van de kinderraad in een kinderwijkkrant te kunnen publiceren, die op scholen en in winkels verspreid zullen worden. Ook deze krant zal onder begeleiding, door en met de leerlingen gemaakt worden. Daar de vorderingen van de kinderraad ter publicatie aan pers wordt aangeboden, vragen wij schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers of de leerling herkenbaar in beeld mag worden gebracht.

We hebben maar één regel….. we behandelen elkaar en andermans eigendommen met respect.

Met elkaar, voor elkaar!

Is je kind leerling in groep 7 of 8 van CBS de Duif, enthousiast geworden en wil hij/zij graag deelnemen aan de kinderraad?

Stuur een mail met naam, leeftijd en geef duidelijk aan of je wel/geen toestemming geeft voor publicatie naar info@waterlandspijkenisse.nl